State Universities of Uttar Pradesh

List of State Universities of Uttar Pradesh

Annexure-1

Sl. No

Name of University
(Website Address)

Vice Chancellor
(Name, Contact No. Email)

Registrar
(Name, Contact No. Email)

Dy. Registrar
(Name, Contact No. Email)

Finance Officer
(Name, Contact No. Email)

COE
(Name, Contact No. Email)

IQAC
(Name, Contact No. Email)

RUSA Co-ordinator
(Name, Contact No. Email)

Other Key Persons
(Name, Contact No. Email)

1.

Lucknow University, Lucknow
www.lkouniv.ac.in

Prof. S.P. Singh
0522-2740467 (O), 2740462 (R)
vc@lkouniv.ac.in,

Prof. Raj Kumar Singh
9415545453
0522-2740412
registrar@lkouniv.ac.in

 

Suresh Chandra Upadhyay
finance@lkouniv.ac.in

Prof. A K Sharma
coe@lkouniv.ac.in

Prof. Rajiv Manohar
9415000687
rajiv.majohar@gmail.com

Dr. Rajiv Manohar
9415000687
naac@lkouniv.ac.in, rajiv.manohar@gmail.com

 

2.

Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University, Agra
www.dbrau.ac.in

Dr. Arvind Kumar Dixit
0562-2852118
vc@dbrau.ac.in

Kailash Nath Singh
0562-6544827, 9415234448
registrar@dbrau.org.in

Kailash Nath Singh
0562-6544827, 9415234448
kailashnathlkw@gmail.com

A.C. Singh
0562-6540650, 9412255800 fodbrau13@gmail.com

Kailash Nath Singh
0562-6544827, 9415234448
registrar@dbrau.org.in

 

Dr. Md. Arshad
9897815991
Arshad.socio@gmail.com

Dr. Sanjay Chaudhary
9412161633
scmibs@hotmail.com

 

3.

Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur Univ., Gorakhpur
www.ddugorakhpuruniversity.in

 

Prof. Vijay Krishna Singh
0551-2201577 (O) vc@ddugu.edu.in

Ashok Kumar Arvind
9412371832 0551-2340363, 2201197 registrarddugu@gmail.com

 

Atul Srivastava
9415363140
fo@ddugu.edu.in
atulsriupfas@gmail.com

Dr. Amarendra Singh
0551-2204039 coe@ddugu.edu.in

Dr. Sudhir Kumar Srivastava
9415303852
sudhirpr66@rediffmail.com

Prof. Ishwar Sharan Vishwakarma
9935400244
isvishwakarma@gmail.com

 

4.

Sampoornanand Sanskrit Univ., Varanasi
www.ssvv.ac.in

Prof. Yadu Nath Dubey
0542-2204089, 0542-2206617
Mob.: 9415616683, 9415611683
vc@ssvv.ac.in; vc.ssvv@gmai.com

Prabhash Dwivedi
8423745996
9454028590, 0542-2200385
registrar.ssvv@gmail.com; registrar@ssvv.ac.in

I P Jha
9565510555 ipj.kvp@gmail.com

A K Singh
8765923875
fo@ssvv.ac.in

Dr. Raj Nath 9415448785; 8736052236

 

Prof. Kishan Chandra Dubey
9450633238
kcdubey16@gmail.com
Dr. Jitendra Kumar
9415390417
jitendra_shahi2001@yahoo.com

 

5.

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur
www.kanpuruniversity.org

Prof. (Dr.) J.V. Vaishampayan
8004929455, 9919002214
0512-2570450 (O) , 2554544 (R) vcocsjmu@gmail.com

R C Awasthi
0512-2570301
registrarcsjmuknp@gmail.com

Ranjit Singh

Sandya Mohan
0512-2572328

Raj Bahadur Yadav
9918333386

Dr. S. Pandiya
9415068155
sudhanshupandiya@gmail.com

Dr. R.C. Katiyar
9935665766
rckatiyar@gmail.com

 

6.

Chaudhary Charan Singh University, Meerut
www.ccsuniversity.ac.in

Prof. N. K. Taneja 9752094800, 9897193585
0121-2760554 (O) 2760551 (R) vc@ccsuniversity.ac.in, vicechancellor@ccsuniversity.org

Deep Chandra 9412846686
0121-2763539, registrar@ccsuniversity.ac.in, arumar1965@gmail.com

 

Anil Kumar Agrawal
9412205560

 

 

Dr. Y. Vimala
9411905180
yvimala@gmail.com

 

7.

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi
www.mgkvp.ac.in

Dr. Prithvish Nag
9415290129, 8005452707 0542-2225472/2223160, 2221268 (O)
vcmgkvp@gmail.com

Om Prakash
9450362236 0542-2203911
registrar.mgkvp@gmail.com

 

Prof. S B Singh
0542-2223369
finance.mgkvp@gmail.com

Om Prakash
9450362236
registrar.mgkvp@gmail.com

Prof. Kripa Shankar Jaiswal
9450539903
kjaiswal_2001@yahoo.co.in

Prof. K.S. Jaiwal
9450539903
kjaiswal_2001@yahoo.co.in

 

8.

Bundelkhand University, Jhansi
www.bujhansi.org

Prof. Surendra Dubey
7839441990, 7318042101
0510-2321390, 2320497
vc.bujhansi@gmail.com

Vyas Narayan Singh
9415055401, 0510-2320496
registrar.bujhansi@gmail.com

 

Dharam Pal
9415056220, 0510-2320491

Paras Nath Prasad

Dr. Yashodhara Sharma
9451031500
syashodhara@yahoo.com

Dr. Yashodhara Sharma
9451031520
syashodhara@yahoo.com

 

9.

Dr. Ram Manohar Lohia Awadh Univ., Faizabad
www.rmlau.ac.in

Prof. Manoj Dixit
05278-246223 (O), vc@rmlau.ac.in

S.L. Pal
05278-245957
rmlauregistrar@gmail.com

 

R K Tripathi

A M Ansari
05278-245910

 

Prof. S.K. Garg
9454755166
sk_garg86@yahoo.com

 

10.

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly
www.mjpru.ac.in

Anil Kumar Shukla
0581-2527282 (O)

Dr. Sahab Lal Maurya
0581-2527263
9415291923
9412294178 registrarmjpru@gmail.com

Virendra Kumar Maurya 0581-2521467

Prem Shanker Chaudhary
9936573649

 

Pro. V C
9837371388 singhvp03@yahoo.com

Prof. A.K. Sarkar
9412302748
aksarkar1957@yahoo.co.in

 

11.

Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur
www.vbspu.ac.in

Raja Ram Yadav
05452-2572222 (O)

Dr. Devraj
05452-252244 (O),
9411933761 9506161648
connectpuregistrar@gmail.com

 

M.K. Singh
9935007850
05452-252255

Sanjeev Singh
9454973190

Dr. Manas Pandey
9415207029 manas_pandey@rediffmail.com

Dr. Manas Pandey
9415207029
drmanaspandey@gmail.com, manas_pandey@rediffmail.com

 

12.

Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow
www.rmlnlu.ac.in

Prof.(Dr.) Gurdip Singh
0522-2425901, 2422855
vc@rmlnu.ac.in

Shambhu Kumar
registrar@rmlnlu.ac.in
J.D Gangwar (Joint Registrar)
9415323898 0522-2422841, 2422855
 jr@rmlnlu.ac.in

Sanjay K. Diwakar
sanjay@rmlnlu.ac.in

Vijay Kumar Srivastava
finance_officer@rmlnlu.ac.in

 

 

 

 

13.

Khwaja Moinuddin Chishti Urdu Arbi Farsi University, Lucknow
uafulucknow.ac.in

Dr. Khan Masood Ahmad
9695578600, 0522-2774041
upuafulucknow@gmail.com mkhan_jmi@yahoo.com

S K Shukla
9455115050, 0522-2774041-45
upuafulucknow@gmail.com

 

Bhanu Pratap Singh

S K Shukla
upuafulucknow@gmail.com

 

Dr. Nazim Husain Al Jafri
8009962222
nazim_jafri2001@yahoomail.com

 

14

U.P. Rajarshi Tondon Open University, Allahabad
www.uprtou.ac.in

Prof. M.P. Dubey
7525048000
0532-2447028 (R) 2447033
vcuprtou@yahoo.co.in
dube.mp@gmail.com

Dr. R.K. Pandey
0532-2447071
uprtou@yahoo.co.in

 

Sant Prakash Singh

Dr. Girish Kumar Dwivedi

 

 

 

15

Siddhartha University, Siddhartha Nagar
www.sidunikapilvastu.edu.in

Prof. R.K. Pandey
Vice Chancellor
9415245177
9450434610 sidunikapilvastu@gmail.com

Dr. B.K. Pandey
7351935141; 9411933761
sidunikapilvastu@gmail.com ; registrarsidduniv@gmail.cm

 

K S Pandey
9451246385

A K Pal
9026123014

 

 

 

16

Allahabad State University
www.alldstateuniversity.org

Dr. R P Yadav
9415313714
asuallahabad@gmail.com
rprasad55@rediffmail.com

Sanjay Kumar
9415196266 asuallahabad@gmail.com

Dipti Tripathi

D P Tripathi
7525048066