S.NO. R.H.E.O OFFICE R.H.E.Os NAME CONTACT NO. EMAIL ID
1. LUCKNOW Dr. B.B. Singh 0522-2431110,  9839512562 rheolko@gmail.com
2. KANPUR Dr. Anil Kumar Mishra 0512-2570080,  9415177768 rheoknp@rediffmail.com
3. AGRA DR. T.V.S. Yadav 0562-2253968,  7466860086 rheoagra@rediffmail.com
4. JHANSI Dr. Sandhya Rani 0510-2452502,  9410219915 rheojhansi@gmail.com
5. MEERUT Dr. Divya Nath (Acting) 0121-2400444, 09891960386 rheomeerut@yahoo.com
6. GORAKHPUR Dr. Rajiv Pandey 0551-2332475,  8881025061 rheogkp@gmail.com
7. BAREILLY Dr. Ram Prakash 0581-2423799,  9412486594 rheobareilly@rediffmail.com
rheobareilly@gmail.com
8. ALLAHABAD Shri J.P. Singh 0532-2623947,  9415310561 rheofallahabad@rediffmail.com
9. VARANASI Dr. K.K. Tiwari 0542-2221671,  9415356901 vinaysinghvns15@yahoo.com
rheovns001@gmail.com

 

S.NO. UNIVERSITY NAME VICE-CHANCELLORs CONTACT NO. EMAIL ID
1. LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW Dr. S.P.Singh 0522-2740467(O), 2740462(R) vc@lkouniv.ac.in
2. CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR Prof. (Dr.) J. V. Vaishampayan 0512-2570450(O), 2554544(R), 2570006 F vcocsjmu@gmail.com
3. DR. BHIMRAO AMBEDKER UNIVERSITY, AGRA

Prof. M. Muzammil
Ps Manish

0562-2858668(O), 2858669 Fax
9450022137
9411200057
vc@dbrau.ac.in
mineshsharmadbrau0002@gmail.com
mmuzammil@rediffmail.com,
4. DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, FAIZABAD Prof. G.C.R. Jaiswal
Ps. Shreesh Ashtahana
05278-246223  (O), 246224 (R),
Fax :246330 (O)  245209 (R)
9451609066
9696433330
vc@rmlau.ac.in,
 vcrmlau2015@gmail.com
5. BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI Prof. Surendra Dubey 0510-2320497/ 2320046
7839441990,
7318042101,
vc.bujhansi@gmail.com
6. CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT Prof. N.K.Taneja 8954682720 (PS) 0121-2760554 (O), 2760551(R), 9897193585, 9752094800 vicechancellor@ccsuniversity.org
vcgoel@gmail.com
7. VEER BAHADUR SINGH POORVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR Prof. Raja Ram Yadav 05452-252222 (O) vicechancellor.vbspu@gmail.com
8. PT. DEEN DAYAL UPADHAYA GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR Prof. Vijay Krishna Singh Ps. Lal Bahadur 0551-2201577(O), 2335238(R)
9415132478
9453033998
vc@ddugu.edu.in,  mamsjpr@gmail.com
9. MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY Prof. Anil Kumar Shukla 0581-2527282(O), 2523378(R) vcoffice@mjpru.ac.in
10. MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPEETH, VARANASI Dr.  Prithvish. Nag 0542-2225472/ 2223160, 2221268(O), 8005452707 vcmgkvp@gmail.com
11. SAMPURNANAND SANSKRIT UNIVERSITY, VARANASI Dr.  Y.P. Dubey   Rajendra Prasad Mishra OSD to VC 0542-2204089
Fax : 0542- 2206617
9415611683 9451894801
vc@ssvv.ac.in,
vc.ssvv@gmail.com
12. U.P. RAJASHRI TANDON OPEN UNIVERSITY, ALLAHABAD Prof. M.P. Dubey 0532-2447028 (R) 0532-2447033;  (Fax) 0532-2447032 7525048000 vcuprtou@yahoo.co.in
13. DR. RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, LUCKNOW Prof. Gurdip Singh 0522- 2425901, 2422855 vc@rmlnlu.ac.in
14. KHWAZA MOINUDDIN CHISTI URDU ARBI FARSI UNIVERSITY, LKO. Dr. Khan Mashood Ahamad 0522-2774041, 0522- Fax  :2774046 upuafulucknow@gmail.com
15. U.P. VIKLANG UDDHAR
DR. SHAKUNTALA MISHRA UNI., LKO.
Dr. Nishith Rai 0522- 2891331, 2891332
 3294434
vc.dsmru@gmail.com
16. SIDDHARTH UNIVERSITY KAPILVASTU SIDDHARTHNAGAR Dr. Rajnikant Pandey 9450434610 sidunikapilvastu@gmail.com
17. ALLAHABAD STATE UNIVERSITY ALLAHABAD Prof. Rajendra Prasad 9415313714 asuallahabad@gmail.com
rprasad55@rediffmail.com

 

S.NO. UNIVERSITY NAME REGISTRARs CONTACT NO. EMAIL ID
1. LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW Shri Ram Kumar   0522-2740412,
7599074871  
registrar@lkouniv.ac.in
2. CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR Shri R.C Awasthi 0512-2583280, 2580044
9918333396
registrarcsjmuknp@gmail.com
3. DR. BHIMRAO AMBEDKER UNIVERSITY, AGRA K.N. Singh
Registrar/ I/C Exam
0562-6544827,
9415234448
registrar@dbrau.ac.in
registrar.dbrau.ac.in@gmail.com
4. DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, FAIZABAD Shri  Sant Lal Pal 05278-245957 (O),
9307662090
rmlauregistrar@gmail.com
5. BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI Shri Vyas Narayan Singh 0510-2320496, 9415055401 registrar.bujhansi@gmail.com
6. CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT Shri Deep Chandra 0121- 2763539,  9412846686 registrar@ccsuniversity.ac.in arunar1965@gmail.com
7. VEER BAHADUR SINGH POORVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR Dr.  Devraj 05452-252244(O), 9506161648 connectpuregistrar@gmail.com
8. PT. DEEN DAYAL UPADHAYA GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR Shri A.K. Arvind 0551-2340363, 2201197
9412371832
registrarddugu@gmail.com
9. MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY Dr. Sahab Lal Maurya 0581-2527263, 2521122  fax- 2521125, 9412294178
9415291923
registrarmjpru@gmail.com
10. MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPEETH, VARANASI Shri  Om Prakash 0542-2203911,  9450362236 registrarmgkvp@gmail.com
11. SAMPURNANAND SANSKRIT UNIVERSITY, VARANASI Shri  Prabhash Dwivedi 0542-2200385,
8423745996
registrar.ssvv@gmail.com
12. U.P. RAJASHRI TANDON OPEN UNIVERSITY, ALLAHABAD Dr. R.K.Pandey 0532-2447071
fax: 0532-2447036
uprtou@yahoo.co.in
13. DR. RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, LUCKNOW Shri J.D. Gangwar
(Joint Reg.)
0522-2422841, 2422855
9415323898
registrar@rmlnlu.ac.in, deputy_registrar@rmlnlu.ac.in
14. KHWAZA MOINUDDIN CHISTI URDU ARBI FARSI UNIVERSITY, LKO. Dr. S.K .SHUKLA 0522-2774041, 42, 43 44, 45
9455115050
upuafulucknow@gmail.com
15. U.P. VIKLANG UDDHAR
DR. SHAKUNTALA MISHRA UNI., LKO.
Dr. A.K. DUBEY 0522-2999862 registrar@uptu.ac.in
16. SIDDHARTH UNIVERSITY KAPILVASTU SIDDHARTHNAGAR Sri B.K.Pandey
Mr. Mahendra
(Deputy Registrar)
9411933761
9935250087
sidunikapilvastu@gmail.com
17. ALLAHABAD STATE UNIVERSITY ALLAHABAD Shir Sanjay Kumar 9415196266
941519676
asuallahabad@gmail.com