जन सूचना अधिकारी

क्रमांक जन सूचना अधिकारी का नाम अनुभाग
 1. श्री राम जनम चौहान 1
2.  श्री अनिल कुमार यादव 2
3.  श्री नन्द लाल यादव 3
4.  श्री अरविंद सिंह 4
5.  श्री शैलेन्द्र कुमार राय 5
6.  श्री मनोज कुमार 6
7.  श्री अरविंद सिंह 7
8.  डॉ. अंशुमाली शर्मा
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी
8